Darčekové poukazy

Potešte svojich blízkych nákupom darčekového poukazu BANQUET.

Poukazy v hodnote 10 a 20 € možno zakúpiť (a následne uplatniť) vo všetkých firemných predajniach BANQUET, ktorých zoznam nájdete tu.


 

 


Pravidlá pre použitie darčekových poukazov BANQUET:
Darčekový poukaz je možné použiť iba na nákup tovaru vo firemných predajniach BANQUET, a to len v krajine, v ktorej bol zakúpený.
Darčekový poukaz nie je možné vymeniť za hotovosť. Tovar zakúpený s využitím darčekového poukazu je možné vymeniť iba za iný tovar.
V prípade nákupu tovaru v nižšej hodnote ako je hodnota poukazu, nebude nevyčerpaná suma vrátená. V prípade nákupu tovaru v hodnote vyššej ako je hodnota poukazu, je nutné rozdiel uhradiť.
Platnosť darčekového poukazu je uvedená na zadnej strane poukazu. Po uplynutí tejto platnosti sa poukaz stáva neplatným. Platnosť darčekového poukazu nemožno predĺžiť.
V prípade straty alebo zničenia darčekového poukazu nebude poukaz nahradený. Za stratené, odcudzené či poškodené darčekové poukazy nenesieme zodpovednosť.
Predloženie pokladničného dokladu o zaplatení darčekového poukazu neoprávňuje na využitie alebo uhradenie darčekového poukazu. V prípade poškodenia alebo manipulácie s darčekovým poukazom si personál firemných predajní BANQUET vyhradzuje právo na jeho prijatie.
Pri nákupe tovaru možno uplatniť viac poukazov súčasne.